info

Sudek Project

web projektu dokumentace fotografií Josefa Sudka
realizace: 2018 ››
grafický design:
››
programování:
www.sudekproject.cz

Pětiletý projekt Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. se zabývá výzkumem a prezentací v našem prostředí dosud opomíjené problematiky fotografické dokumentace uměleckých děl, a to na příkladu jednoho z nejdůležitějších souborů tohoto zaměření u nás, jehož autorem je Josef Sudek. Fotografická reprodukce výtvarného umění a architektury je obecně základním nástrojem pro zpřístupnění této části národního kulturního dědictví na odborné i laické úrovni. Josef Sudek v této části své tvorby vědomě překonával standardy doby a i při běžné řemeslné dokumentaci projevoval svůj ojedinělý autorský pohled.

Sudek Project

web projektu dokumentace fotografií Josefa Sudka
realizace: 2018 ››
grafický design:
››
programování:
www.sudekproject.cz

Pětiletý projekt Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. se zabývá výzkumem a prezentací v našem prostředí dosud opomíjené problematiky fotografické dokumentace uměleckých děl, a to na příkladu jednoho z nejdůležitějších souborů tohoto zaměření u nás, jehož autorem je Josef Sudek. Fotografická reprodukce výtvarného umění a architektury je obecně základním nástrojem pro zpřístupnění této části národního kulturního dědictví na odborné i laické úrovni. Josef Sudek v této části své tvorby vědomě překonával standardy doby a i při běžné řemeslné dokumentaci projevoval svůj ojedinělý autorský pohled.