Onkubator je podoben

starému klasickému tiskařskému stroji, jenž nadělá sice mnoho rámusu, ale tisk na papíře po desítky let nevybledne. Neděláme zbytečné zakázky, které by nenesly víc než krátkodobý finanční efekt. Soustřeďujeme se často na uměleckou sféru, neohrnujeme ale nos ani nad smysluplnými komerčními projekty, které mají společnost obohacovat. Z toho důvodu vytváříme jednoduchý nestárnoucí grafický design a speciálně u webových prezentací v poslední době zohledňujeme funkčnost zobrazení na jednotlivých digitálních zařízeních, tedy responsivní design.

Jsme poctiví, pálení z cukrovky. Nikdo z nás není jen jednostranně zaměřen. V sekci Art můžete vidět ukázky naší volné tvorby, odrazy nutnosti přesahu grafické a webové vizuality i hravosti.

S Onkubatorem spolupracuje mnoho různorodě zaměřených kreativních profesionálů, kteří se navzájem nejen tolerují, ale mají se dokonce rádi. Logicky tedy vyplývá, že chceme mít rádi i Vás, naše zákazníky. Chceme Vaše přání pochopit a realizovat jej v kombinaci s našimi mnohaletými zkušenosmi a specifickým, přímým grafickým designem. Spolehlivostí a dodržením termínu odevzdání jsme se již proslavili.

Těšíme se na kontakt s Vámi, lidmi, kteří mají chuť prezentovat svojí ideu, předložit ji světu k nahlédnutí, diskuzi a následnému zapojení do živé entity, tedy internetové sítě.

onkubator